Op deze pagina vindt u de geschiedenis van 't Loo 19e eeuw

Oorspronkelijk bestond 't Loo uit vier buurtschappen,te weten 't Loo (=bos),Achter de Vree (=een verhoogde wal waar vroeger kleine huisjes en plaggenhutten voorkwamen), Stuivezand (=Zandverstuiving) en de Vierschoten (=de aanwezigheid van vier schaapschoten ofwel schaapskooien).De eigenaren van deze laatstgenoemde schaapskooien waren Dries Doorneweerd Aalt Zoombelt , Aalt Hoogland en J Vosselman. De heide,het plaggenveld en de kaphagen waren gemeenschappelijk bezit .Voor het bezit van een schaap werd 25 cent belasting betaald .Voor een vracht plaggen moest het zelfde bedrag worden neergeteld.Verder was er nog een kleine buurtschap, de Bovendorper Veldbuurt genoemd.

Beroepen en namen

In deze tijd werden voornamelijk slechts enkele beroepsbezigheden uitgeoefend. Zo waren er bezembinders en werden heideboenders gemaakt. Verder waren er veel grondwerkers. De voorkomende fabrieksarbeiders waren bijvoorbeeld werkzaam in de sigarenfabriek in Kampen of de koekjes (en later confectie) fabriek in Elburg. Hiernaast werd kleine handel gedreven en werden schapen gehouden. De vrouwen gingen elke dag op zoek naar sprokkelhout voor de bereiding van de warme maaltijd en de verwarming van de huisjes. Ook werden dennenappels gezocht, de zogenaamde rotsen. De naam Zoombelt is waarschijnlijk afgeleid van de zoom (=zoom van het bos).Op de veluwe heet een klein heuveltje een belt. En zo komen we als vanzelf bij Beltgraven.

Geschiedenis van Beltgraven

De ontginnig van dit gebied was omstreeks 1900. De eerste eigenaar was mr P.A.G.van Diggelen te Hattem.Of deze de villa heeft laten bouwen, is mij niet bekend. De volgende eigenaar was de heer Bos.Van hem kocht de heer Warner,eigenaar van Verzekeringsmaatschapij Warner en van de Biezen, rond 1907 het landgoed Beltgraven. Zijn zoon, J Warner, was in dezelfde tijd eigenaar van huize Morren in Oosterwolde.Beltgraven was ongeveer vijtig hectare groot. De heer Warner zorgde voor de aanleg van een mooie tuin,een grote moestuin en een tennisbaan. Met behulp van eigen broedmachines werden in de aanwezige kippenschuren kuikens gefokt. Verder werd na verloop van tijd nog een golfterrein aangelegd. In 1932 was er op 't Loo al elektrisch licht. Daar had uiteraard de heer Warner voor gezorgd. De villa was in deze tijd ook al voorzien van gas en waterleiding.De familie Warner woonde van half Mei tot half September op Beltgraven. Het landgoed en huis werden verder het hele jaar door verzorgd door de familie Bovendorp. Deze woonden in een boerderijtje op het terrein. De heer Bovendorp verdiende in de jaren 1920-1935 twaalfhonderd gulden per jaar,in die tijd een flink salaris. In het begin van de jaren vijftig is Beltgraven verkocht aan een scheepvaartonderneming in Amsterdam. Het werd toen een vakantie-oord en dit heeft tot ongeveer 1985 geduurd. De toegangsweg naar Beltgraven heete vroeger de Kampweg. Men kon daarvandaan dwars door het schietkamp naar Epe fietsen. Er waren vroeger in de buurt van 't Loo ook vennetjes,ontstaan door ijzeroer. Het regenwater bleef dan staan door de verharde bodem.

Hier onder foto's uit de tijd van Beltgraven als vakantieoord
klik op de foto voor vergroting.


Kampwinkel 1958


De Boerderij


Huis v Beheerder


Huisje 1950 t/m 1958


Huisje jaartal ???


Kantine Beltgraven


Ansichtkaart


Ansichkaart

 

Enkele bijzonderheden

* de buurtschap Mulligen heete vroeger Millinghen

* de Lapstreek heete vroeger Lapidum,wat letterlijk vertaald kan worden al van de stenen

* Hannes Wensink en Hendrik Dekker waren de grondleggers van de openluchtsamenkomsten van Luctor et Emergo op 't Loo. Daarna werden er op Beltgraven ook kerkdiensten gehouden. Nu worden er weer iedere zondag kerkdiensten gehouden op Landgoed 't Loo (zo heet het nu). De geschiedenis herhaalt zich.

* Jan Zoombelt vertelde me ,dat op de plaats waar nu de crossbaan is,vroeger een groot ven was waar 's winters op geschaatst werd. Dit ven is zo'n 40 a 50 jaar geleden droog komen te staan, waarschijnlijk als gevolg van het in gebruik nemen van het gemaal. Na die tijd is het een vuilstortplaats geworden en inmiddels is op dezelfde plek de genoemde crossbaan.

* Mevrouw Klock-Wittingen vertelde dat men vroeger de was deed in het bos. Van sprokkelhout en rotsen werd een vuur gemaakt en hierop werd de was gekookt. De waslijnen werden van touw tussen de bomen gespannen.

Informanten

Veel informatie voor dit artikel was afkomstig van de heer J van Boven ('t Loo) mevrouw A van Pijkeren-Bovendorp , mevrouw J. Bovendorp-Tooy , de heer J. Zoombelt . Verder werd het archief van de gemeente Oldebroek geraadpleegd en het boek "Sprokkelen op de Noord-West Veluwe"van Ge Wentzel.

Dit is de boerderij van de familie Bovendorp rond 1925